ADVISERING BIJ GEURPROBLEMEN

In de afgelopen jaren hebben wij verscheidene firma's terzijde gestaan bij hun geurproblemen.

Twee voorbeelden:

TOKOS B.V.  PO Box 12   7914 ZG Noordscheschut   Holland
Faxnr. 0528 - 342555
Voor informatie: MAIL NAAR